UT vs Rice 9.20.08 - jisham

L to R Vijay 19 Chetan 10 Jim

vijaychetanjim